TV-тюнеры(ID 91105)

AVerMedia Technologies(ID 2406938)

ID Название Рейтинг Цена Цена(Обновлена) Кол-во характеристик Кол-во отзывов Кол-во фото Кол-во SKU
2410298 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV USB 2.0 Plus 4.0 26 5 2
2410303 TV-тюнер AVerMedia Technologies AverTV Hybrid Volar HX 3.5 26 11 1
2410320 TV-тюнер AVerMedia Technologies AverTV Cardbus Lite 0 24 0 2
2410323 TV-тюнер AVerMedia Technologies AverTV Hybrid+FM Cardbus 0 26 0 2
2410325 TV-тюнер AVerMedia Technologies AverTV CardBus Plus 5.0 25 2 2
2410329 TV-тюнер AVerMedia Technologies AverTV DVB-S Hybrid+FM 0 26 0 2
2410331 TV-тюнер AVerMedia Technologies AverTV MCE 116 Plus 3.5 26 4 2
2410333 TV-тюнер AVerMedia Technologies AverTV Studio 509 4.0 26 3 1
2410336 TV-тюнер AVerMedia Technologies AverTV Studio 507 4.0 26 5 2
2410338 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV BoxW9 Plus 4.0 26 8 1
2410339 TV-тюнер AVerMedia Technologies AverTV Box7 Live 4.0 23 2 2
2410341 TV-тюнер AVerMedia Technologies AverTV DVI Box 1080i 4.0 23 16 2
2410367 TV-тюнер AVerMedia Technologies AverTV GO 007 FM Plus 0 26 0 1
2410382 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Studio 505 4.0 26 2 1
2410385 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Hybrid Ultra USB 3.5 27 7 2
2410387 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Volar AX 4.0 26 4 2
2410400 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Hybrid Express 2.9 8050 ₽ 2020-11-16 05:02:18 27 7 2
2410410 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Hybrid+FM Volar 0 27 0 1
2410443 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Hybrid Speedy PCI-E 5.0 29 1 1
2410445 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Speedy PCI-E 0 28 0 1
2410448 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Hybrid NanoExpress 4.0 28 11 1
2410452 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Studio 709 4.0 29 9 1
2410453 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Volar GPS 805 0 28 0 2
2410463 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Hybrid+FM PCI 3.0 28 4 1
2410464 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies EZCapture 0 16 0 1
2410466 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies DVD EZMaker Gold 0 20 1 1
2411801 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV USB 2.0 Lite 0 26 0 1
2411847 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Studio 707 3.0 29 4 1
2411857 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV 503/Studio 503 0 30 1 1
2412758 TV-тюнер AVerMedia Technologies A169 0 18369 ₽ 2022-02-19 11:06:46 25 0 1
2412775 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV DVB-T STB7 0 20 0 1
2412784 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Studio 305 4.5 27 2 1
2412785 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Studio 307 4.0 27 7 2
2416658 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV DVB-T Express X 0 23 0 1
2424324 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV BoxW9 0 23 2 1
2424326 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV DVI Box9 0 23 0 2
2428626 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies DVD EZMaker PCI Deluxe 0 18 0 1
2428631 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies DVD EZMaker USB Plus 0 17 0 1
2428636 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies DVD EZMaker Pro USB2.0 0 18 0 2
2434063 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Hybrid MCE 316 Plus 0 29 1 1
2434076 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Super 007 3.0 26 7 1
2434080 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV DVB-T Super 007 0 23 0 1
2434081 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Hybrid Super 007 0 26 0 1
2434085 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV BoxW7 Plus 0 21 0 2
2434086 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV BoxW7 0 21 2 2
2434088 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV DVI Box7 0 22 0 2
2434118 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Box 5 0 23 0 1
2434120 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Box5 Live 0 21 0 2
2452881 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Hybrid Express Slim 0 26 0 2
2452887 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Hybrid ExpressCard 0 23 0 2
2567660 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Duo Hybrid PCI-E II 2.3 7490 ₽ 2020-11-16 04:59:06 28 7 2
2625487 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Hybrid STB 1080i 0 25 0 2
3493750 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV BoxW7 Super 4.0 23 11 2
3571894 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV DVB-T Volar X 0 24 0 1
3571896 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV DVB-T Volar 0 25 0 2
4527746 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Ultra PCI-E RDS 4.0 28 3 2
4527747 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Volar Lite 0 24 1 1
4569136 TV-тюнер AVerMedia Technologies DVB-T 771 0 27 0 1
4634620 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Satellite Trinity 3.3 2500 ₽ 2020-11-16 05:01:18 29 1 1
4656764 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Digi Express 54 0 25 0 2
4805218 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Studio 809 4.0 27 4 2
4830528 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Volar GO 3.5 25 5 2
4830547 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Pilot 4.0 26 6 2
4981510 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV MediaPort 2.5 26 6 2
5015945 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV CaptureHD 4.0 27 9 2
5047448 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Galaxy 3.5 26 6 2
5047453 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Hybrid Volar HD 3.5 23 12 2
5099298 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Hybrid AirExpress 4.3 7780 ₽ 2021-07-31 07:20:51 26 2 1
6024942 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV 505 4.5 26 2 1
6029333 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Hybrid Volar HX - Windows 7 TV Starter Kit 3.5 21 3 1
6030209 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Volar HD 0 23 0 1
6030210 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Volar HD PRO 0 24 0 1
6030212 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Volar Video Capture USB 0 26 0 1
6030221 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Volar Lite II 5.0 20 3 1
6030224 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Volar Black HD 4.5 23 2 1
6036237 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies DVD EZMaker 7 3.8 4273 ₽ 2021-09-07 18:03:53 16 23 1
6095920 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Super 009 4.0 29 4 2
6335460 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies DarkCrystal HD Capture Station 3.9 26989 ₽ 2021-09-07 18:03:53 21 6 1
6454780 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Hybrid Volar M 0 27 2 2
6488534 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Hybrid Super 009 4.5 27 1 2
6488535 TV-тюнер AVerMedia Technologies HD HomeFree Duet 0 24 0 2
6526572 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Volar HD Nano 0 23 0 1
6526575 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Volar Go M 2.5 27 2 2
6526577 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV TwinStar PCI-E 0 25 0 2
6856694 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVer3D CaptureHD 3.0 27 7 2
6978414 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV BoxW9 Lite 3.5 27 4 3
6986058 TV-тюнер AVerMedia Technologies HomeFree Combo 4.5 25 2 1
7024385 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies DarkCrystal HD Capture SDK 0 63200 ₽ 2021-06-19 20:16:35 18 2 2
7024386 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies DarkCrystal HD Capture Pro 4.5 18 12 2
7267938 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVer3D Volar Mini 0 22 1 1
7326745 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVer3D Quadro HD 0 27 0 1
7746443 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies AVerCapture M 4.0 15 3 1
7811674 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies Game Capture HD 4.5 16 12 5
7811675 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies DarkCrystal HD Capture VGA 0 62010 ₽ 2021-06-19 20:16:35 14 1 1
8487035 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Hybrid Volar HD - Windows Media Center Kit 4.0 23 4 2
9290479 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Studio 203 5.0 21 1 1
10505807 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Hybrid Volar T2 4.1 6080 ₽ 2021-06-19 15:17:16 25 38 1
10549397 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies Live Gamer Portable 4.2 9415 ₽ 2021-02-01 09:33:00 17 10 5
10608705 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies EZMaker SDK Express (C725) 3.7 5770 ₽ 2021-09-07 18:01:46 14 0 1
10608706 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies EZMaker SDK (V1A8P) 0 13 0 1
10682835 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies ExtremeCap U3 4.0 17 16 4
10728423 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Express 009 4.2 24 5 1
10730338 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies LGP Lite 4.3 8710 ₽ 2021-06-19 20:15:21 15 20 2
10886726 TV-тюнер AVerMedia Technologies Nova T2 1.5 25 4 1
10886740 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies EZRecorder 130 3.9 7710 ₽ 2020-11-17 05:50:02 18 4 3
10886741 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies DarkCrystal 110 0 12 0 1
10974468 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies Game Capture HD II 4.3 23296 ₽ 2021-09-07 18:01:46 17 7 5
11008576 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies Live Gamer HD 4.1 12620 ₽ 2021-03-03 05:33:53 15 0 5
11554030 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies ExtremeCap 910 0 17290 ₽ 2020-10-26 11:21:50 14 1 2
11866422 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Mobile 510 3.8 882 ₽ 2022-02-19 11:06:46 17 31 1
12460280 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies DarkCrystal SD Capture x4 0 21900 ₽ 2021-06-19 20:16:35 16 0 1
12718722 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies Live Gamer EXtreme 4.3 14990 ₽ 2021-08-24 17:00:34 14 4 5
13141645 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies DarkCrystal 750 0 15 0 5
13175109 TV-тюнер AVerMedia Technologies TD310 3.0 3445 ₽ 2021-06-19 15:17:16 19 4 5
13353104 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies EzRecorder 530 0 29000 ₽ 2021-06-19 20:16:35 15 0 5
14214196 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies EZMaker USB SDK C039 0 6610 ₽ 2021-09-07 18:01:46 16 0 3
39608002 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies CL332-HN 0 32640 ₽ 2021-06-19 20:16:35 13 0 2
41451887 TV-тюнер AVerMedia Technologies Nova T2+C 0 24 1 3
122871047 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies Live Gamer Ultra GC553 4.5 17833 ₽ 2021-09-07 18:03:53 17 11 6
122875040 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies Live Gamer 4K GC573 4.6 19439 ₽ 2021-09-07 18:03:53 17 12 5
184559318 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies CE314-SN 0 12 0 2
444808732 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies Live Gamer MINI GC311 4.4 8818 ₽ 2022-01-02 15:18:58 19 9 7
601303748 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies Live Gamer EXtreme 2 GC551 4.5 13335 ₽ 2021-09-07 18:03:53 17 6 8
601304681 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies ExtremeCap UVC BU110 4.6 9910 ₽ 2021-09-07 18:03:53 14 10 5
647085054 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies Live Gamer Portable 2 PLUS 4.6 11810 ₽ 2021-09-07 18:03:53 18 20 5
647085056 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies Live Gamer Portable 2 0 18 0 4
647095036 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies Live Gamer HD 2 4.7 11420 ₽ 2021-09-07 18:03:53 17 3 5
648520171 Набор для стриминга AVerMedia Technologies Avermedia Live Streamer 311 4.4 17990 ₽ 2021-06-19 20:15:21 20 1 10
1439146255 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Express 009 0 0 2
1439146323 TV-тюнер AVerMedia Technologies AVerTV Satellite Trinity 0 0 8
1439177601 TV-тюнер AVerMedia Technologies AverTV Studio 507 0 0 1
1717791615 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies CE310B 0 5942 ₽ 2020-12-21 09:02:08 13 1 4
1721307919 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies EzRecorder 310 4.2 9626 ₽ 2021-01-21 05:34:03 20 0 5
1730842858 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies AVerCaster Lite SE510 0 67300 ₽ 2021-06-19 20:16:35 15 0 3
1732153061 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies DarkCrystal SD Capture Mini-PCIe QuadC351W 0 15 0 1
1732153155 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies CM313BW 0 27720 ₽ 2020-10-13 15:40:48 11 0 3
1967477641 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies CL311-M2 0 16355 ₽ 2021-06-19 20:15:21 12 1 2
1973838413 Устройство видеозахвата AVerMedia Technologies CE314-HN 0 14 0 2
© Copyright YM Сканнер.